Andre kontroller / målinger og analyser


Tredjepartskontroll:
Plan og bygningsloven krever i mange tilfeller tredjepartskontroll som omfatter uttak
og kontroll av leverte tjenester og varer innenfor byggebransjen.
Blant annet kan byggevarer av Betong / Asfalt / Pukk i noen tilfeller kreves underlagt
en uavhengig tredjepartskontrollør, som i utgangspunktet bestilles av byggherre.

Ceba Consult Frode Pedersen kan her gi bistand ved uttak/innhenting av prøver for
tredjepartskontroll,samt gi bistand med konklusjoner og rapporteringer av
analyseresultater. Analysene utføres i samarbeid med godkjente prøvningslaboratorier.