Radonmåling

Ceba Consult Frode Pedersen bistår pr. idag med Radonmåling i bygninger.
Dette må betegnes som en mer sideordnet tjenestetilbud fra Ceba Consult Frode Pedersen.

Jeg har etter hvert tilegnet meg en del kunnskap om målemetoder, utfordringer rundt Radon spørsmålet.
Jeg er kjent med Radonmålingskartene som finnes i Norge, og oversikter/rapporter generelt for landet.

Utstyret jeg benytter er et lett håndterbart utstyr, som gir en svært hurtig indikasjon på radonnivået.
Ved konsentrasjoner på 200 Bq/m3 tar det kun 4 timer å oppnå en statistisk nøyaktighet på +/- 10%.
Det anbefales imidlertid alltid å måle over 1-3 døgn for å få frem
døgnmiddelverdier.

Egen software følger med utstyret, usb kabel for overføring av verdier til PC.
Enkelt og oversiktlig rapportdiagram med angivelse av tidsperiode og radonverdier fra
time til time.
Rapporten sendes via Mail direkte til kunde, flere formater tilgjengelig.

Apparatet har minne for 4 måneders kontinuerlig måling (4096 timer).
Måleteknikken, og hver enkelt måler er kalibrert av SSI (Sveriges Strålskydds Institut)

Dette instrumentet mener jeg bør egne seg ypperlig som en innledende test på hvilket områder
som bør underlegges ytterligere målinger, samt som en etter kontroll for å se om evt. utførte
tiltak har senket verdiene.
Jeg er kjent med at det er andre firma som tilbyr sporfilm etc., som er en anerkjent metode og
anbefales av Strålevernet som grunnlag for verdier.
Teknologien har jo imidlertid gått fremover også på dette området de siste årene, slik at en burde
slippe å vente flere måneder på analyseresultat.


Slik ser rapporten ut: