Proporsjoneringer

Proporsjonering betyr i denne sammenhengen å sette sammen delmaterialer på en slik måte at
produsert vare oppnår ønsket kvalitet / bearbeidelighet / utseende / styrke osv., samt
overholder gitte krav og retningslinjer.

Denne jobben krever selvsagt god kjennskap til alle delmaterialer og produksjonsmetoder,
og ikke minst sluttprodukt, kort sagt materialteknologien må beherskes.
I tillegg til produktkunnskapen, er det en stor fordel å ha kompetanse nok til å nyttiggjøre
seg datatekniske programmer og hjelpemidler.


Ceba Consult Frode Pedersen har lang erfaring i proporsjonering av resepter for
Pukk, Grus, Sand / Asfalt og Betong.