Kvalitet og Produksjonskontroll system


Kvalitetsarbeid kan ofte være tid og ressurskrevende, de fleste bedrifter har nok en
overordnet kvalitetsplan.Dette er ofte en plan som ble utarbeidet i løpet av oppstarten
av bedriften, og har nok i mange tilfeller levd sitt liv i skyggen av andre fokusområder.

Det er klart at en kvalitetsplan ikke skal endres hele tiden, men den bør være
et levende dokument som skal angi retningslinjer, visjoner og synliggjøre bedriftens
kvalitetsholdninger.Ikke minst bør den være så lettlest og forståelig som mulig.

Produksjonskontrollsystemer er et fellesuttrykk for mere spesifikke kvalitetsplaner
som jo av navnet i seg selv angir at det dreier seg om et produkt og en plan for fremstillingen
av denne.

Ceba Consult Frode Pedersen har lang erfaring i utvikling av kvalitetssystemer og
produksjonskontrollsystemer.Systemene er oppbygd med utgangspunkt i hva de enkelte standarder
krever, og tilpasses selvsagt videre til den enkelte bedrift.Egne skjemaer mht. CE deklarasjoner /
samsværserklæringer for produktene utarbeides også.