Datasystemer generelt


Daglig leder har gjennom over 20 år i bransjen tilegnet seg god kunnskap mht. oppbygning og
utvikling av datasystemer, mye på grunn av at arbeidet har vært nært knyttet til
kontroll, kvalitetssystemer og materialteknologi.
Interessen for utvikling av enkle datasystemer har i alle disse årene vært stor.

Ceba Consult's egenutviklede systemer omfatter i store trekk
Produksjonskontroll
Kornkurver og system for proporsjonering / sammensetninger av delmaterialer.
Implementert alle krav iht. gjeldende standarder.
Samleregistere for analyseresultater.
Diverse elektroniske laboratorieskjemaer for analyseberegninger etc.

Større komplekse flerbrukssystemer har ikke vært aktuelt å utvikle, eller ta i bruk,
da dette pr. idag krever for store ressurser mht. tidsbruk/kostnader.

Tilbudet av programvareløsninger er jo betydelig idag, men jeg tviler på kundenytteverdien
av mange av disse programmene da de nok ganske ofte er utarbeidet av personer med liten
driftsbakgrunn og forståelse av kundens behov. Felles forståelse for hva som er viktigst og
mindre viktig er et sentralt moment her.Arbeidet med kravspesifikasjon regner jeg som det aller
viktigste, hva skal vi og hva vil vi ha ut av systemet,og hvor fancy behøver det egentlig å være.