Tjenestetilbud

Kundeområder:
Bygg og anleggsbransjen generelt.
Hovedvekt på pukk og grus/betong/asfalt virksomheter.

Kundegrupper:
Små og store bedrifter innenfor bygg og anleggsnæringen.
Hovedentreprenører, byggherrer osv.
Bistår også privatpersoner om ønskelig.

Hovedområder:
Oppfølging/rådgivning mht. dokumentasjonskrav/sertifiseringer Pukk/Grus, asfalt og betong produsenter
Utarbeide komplette produksjonskontrollsystemer, for Produksjon av Tilslag, Asfalt og Betong
Bistå ved interne og offentlige revisjoner.
Utarbeide / proporsjonere resepter og CE deklarasjoner for pukk/grus/sand, asfalt og betong produkter.

Fjernhjelp mht. dokumentasjoner/datainnsamling:
Ceba Consult bistår med fjernhjelp mht.innlegging av data i egenutviklede systemer, da spesielt mht.
pukk, sand og grusprøver (krav i standarden er implementert i Ceba consult's systemer).
Systemene genererer oversiktlige og informative samleskjemaer/ dokumentasjoner, som vil være
svært nyttige mht. å finne trender etc, og ikke minst som dokumentasjon ovenfor byggherrer/kunder
Prøvetaking bør nok være mye mere en søken etter trender/samlestatistikker, enn for mye fokus
på enkeltresultater alene.

Ceba Consult bistår også med innsamling av lovpålagte prøvetakinger, angi prøveomfang, utarbeide rapporter,
formidle og samarbeide med godkjente prøvelaboratorier.

Generelt:
Tilby rådgivning innenfor valg av typer asfalt, betong, grus/pukk utfra bruksområde og formål.
Foreslå spesialløsninger mht. reseptsammensetning.
Gi råd mht. funksjon, drift og vedlikehold (FDV dokumentasjoner).
Rådgivning og bistand ved driftsplanlegging av pukk/grusvirksomheter.
Tredjepartskontroll, oppfølging av myndighetspålagte og byggherrepålagte krav og kontroller,
lede utførelsen av denne, dokumentere/konkludere og rapportere.

Kvalitetsplaner:
Utarbeidelse/utvikling og vedlikehold av kvalitetssystemer og produksjonskontroll systemer.

3D tegning og modellering:
Tegner eneboliger/bygningsdeler/betongelementer/produksjonstegninger/trapper osv.
Gamle plan og snitt tegninger (eldre/gamle hus) blir enkelt gjort om til 3D format

Radonmålinger:
Måling av radon i bygninger.
Myndighetenes fokus på radon generelt,og følgelig også oppfølging iform av feltmålinger er økende.
Godkjent og sertifisert måleutstyr benyttes, midlere verdier/grafer dokumenteres via utstyrets egen
software, og elektroniske rapporter oversendes kunde.

Vedlikeholdsplanlegging og oppfølging:
Tilbyr rådgivning, gjennomføring og oppfølging mht. vedlikeholdsplanlegging / oppussingsarbeider
(befaringer, anbudsbeskrivelser etc.),for eneboliger / Borettslag og utleieenheter.