Erfaring og Utdanning daglig leder

   25 års relevant praksis som ingeniør.
   Solid materialteknisk kompetanse innenfor fagene
   Pukk og grus / Ferdigbetong / Asfaltproduksjon /
   Betongelementproduksjon / Kommunalvarer.
   I tillegg har jeg 3 års håndverkspraksis (Mur/betongfaget)

   Jeg har også arbeidet innenfor bygg og eiendomsforvaltning
ved Forsvarets bygningstjeneste.(drift og vedlikehold), registrering/beskrivelse
av bygninger/anlegg/tekniske installasjoner.

Jeg innehar Gode kunnskaper/erfaringer med bruk av PC, og har stor interesse for å ta i bruk ny teknologi.

Jeg har både i nåværende og i tidligere stillinger hatt Kvalitetsansvar (internkontroll etc.).
De siste 10 årene har jeg hatt ledende stillinger og med dette tilegnet meg viktige kunnskaper
innenfor organisatoriske/sosiale og regnskapsmessige forhold.

Ceba Consult Frode Pedersen startet sin virksomhet 1 januar 2009.


Arbeidserfaring:

 Eget firma Ceba Consult Frode Pedersen  fom. 01.01.2009
Avdelingsleder, laboratorievirksomhet      1999-09	 NCC Roads AS
Produksjonsingeniør/betongteknolog       1996-99	 Spenncon AS
Laboratorieingeniør               1995-96	 Aker Betong
Avd. ingeniør, Drift/vedlikehold				1991-94	 Forvarets Bygn.tjeneste
Laboratorieingeniør               1989-90	 Kobetong AS
Murer (somre 85-87, og 88-89)          1985-89	 Murmester Roar Rønning
Snekker/malerarbeider (ca. 4 mnd)        1982	 Nordreisa Farvehandel
Forskalingsarbeider/hjelpearbeider (5 mnd)   1981-82	 Nordbetong AS, Tromsø
Utdanning: Ingeniørhøgskole Bygg/Anlegg 1984-87 Trondheim Teknisk Fagskole Bygg/Anlegg 1982-84 Hadsel Grunnkurs Bygg/Anlegg 1980-81 Tromsø Grunnkurs Maskin/Mekanikerfag 1979-80 Nordreisa Kurs: Støpeleder (LBA) (utvidet og normal kontroll) 1995 5 dager m/Eksamen HMS kurs (EBA) 1999 4 dager Asfaltdekker 2001 5 dager m/Eksamen Førstehjelpskurs 2002 3 timer Ledelse I 2002 3 dager Kommunikasjonstrening 2005 2 dager Arbeidsvarsling I (iht. håndbok 051) 2007 3 timer (Arbeider offentlig vei) Arbeidsvarsling II (iht. håndbok 051) 2007 3 timer (Ansvarlig offentlig vei) Brannvernkurs 2007 3 timer Verdibasert ledelse 2008 5 dager Diverse: Har gjennom årene stort sett hatt hovedansvar for Resepter/Råvarer/Tilslag og Produktkvaliteter. HMS / KS ansvar gjennom mine 8 år hos siste arbeidsgiver. Hovedansvar for gjennomføring av CE sertifiseringer, Pukk/Grus og Asfaltproduksjon. Fra 2003-2007 hadde jeg driftsansvaret for kantsteinsavdelingen (glidestøpt betong). Avdelingsleder Orkdal Pukk august 2008 til 1 januar 2009.