Betong

De aller fleste kjenner betegnelsen 'BETONG'.

Den består av:
Steinmaterialer (Knust fjell, Naturgrus, Sand)
Sement (flere typer)
Vann
Tilsetningstoffer

Den veier:
1 m3 betong veier ca. 2400 kg
(husk på dette når du henter betong på din "lille" enakslede henger)

Styrken bestemmes av:
I hovedsak vann/sement forholdet, benevnt v/c tallet,avgjørende for betongens trykkfasthet..
lavere tall sterkere betong, altså mindre vann gir som oftest sterkere betong.
Normalt ligger v/c tallet fra 0,5-0,65 (høyere tall, svakere betong)
Høyfaste betonger til spesielle formål har v/c tall fra 0,35-0,45,krever ofte mye tilsetningstoffer
for å være støpelige.

Tilsetningsstoffer
(som regel i % av sementmengde, utgjør en svært liten av betongen men virkningen kan være stor)

P - Plastiserende, fersk betong flyter bedre, gjør at vi kan bruke mindre vann i betongen
       det finnes mange typer plastiserende stoffer på markedet,
       vær forsiktig med overdosering pga. separasjonsfare.
R - Retarderende, betongen størkner/herder langsommere.
I  -  Injiserende, øker utflytningevnen til betongen.
L -  Luftinnførende, øker luftinnholdet i betongen, hindrer frostskader.
A - Akselererende, betongen herder raskere, lite brukt i Norge.

I tillegg finnes det andre tilsetningsstoffer for helt spesielle formål.
Det er viktig å være klar over at tilsetningsstoffer ikke kan gjøre en dårlig betong god,
de kan bare gjøre en god betong bedre.