Asfalt


Er det noe som er sikkert så er det at de aller fleste kjenner betegnelsen 'ASFALT'.
Men er det nå egentlig så mange som vet hva denne
'Asfalten' består av, hvordan den produseres og hvordan den legges ut.

Den består av:
Steinmaterialer (Knust fjell, Naturgrus, Sand) ca. 94,5 %
Bitumen (Råoljeprodukt, mange typer) ca. 5,5 %
Tilsetningsstoffer (Aminer, kalkfiller, Fiber etc) (0,5 til 5 % av bitumenmengden)
Det aller meste av asfalten som produseres for veier, plasser etc. har denne fordelingen.
Det finnes selvsagt atskillig flere varianter av sammensetninger, som skal ivareta forskjellige
egenskaper og bruksområder,trafikkmengden er et svært viktig moment i denne sammenhengen.
Det blir nok for teknisk for leseren så jeg skal ikke utdype dette nærmere.

Den produseres:
På Asfaltfabrikker, det meste på stasjonære anlegg, men det er en økende tendens til at
mobile Asfaltfabrikker flyttes rundt etter behov. Alle del materialene blandes sammen på
fabrikken i en trommel (vanligvis 3 tonn pr. blanding).Den ferdig blandede asfalten har en
temperatur på ca. 160 grader for de vanligste asfalttypene,noen spesielle massetyper produseres
helt opp mot 230 grader (støpeasfalt etc).Temperaturen har på mange måter samme funksjon som
vann i betong, nemlig å gjøre massen bearbeidelig, håndterlig og så homogen som mulig.
I motsetning til betong som herdner og blir hard, så forblir asfalten et levende materiale pga.
oljeproduktets (bitumen) smørende/viskøse egenskaper.
Når asfalten har ligget noen år, så blir bitumenet hardere (pga. oksydering) og den viser da
tendens til sprekkdannelse (krakelering).Det beste eksempelet på at asfaltene er levende er at
Løvetann vokser gjennom asfalten.

Den legges ut:
Asfalten transporteres fra fabrikken med lastebiler som er spesialtilpasset denne typen massetransport,
neste gang du ser en asfaltbil vet du at det flyter asfalt bak på lasteplanet som er ca. 150 grader.
Et leggelag (Asfaltlag) består som regel av 5-6 personer, som har forskjellige oppgaver under legging.
Formann, sjåfører (utlegger, vals og limbil), utleggere (Håndarbeider osv.)
Trafikkdirigenter jobber nesten alltid sammen med leggelaget, og har en viktig oppgave å se til at
all skilting er utført forskriftsmessig (og fornuftig) slik at både asfaltlaget og trafikanter kan
ferdes i trygge omgivelser.